Obituaries

Yuet Ping Seto thumbnail

Yuet Ping Seto

November 8, 1930 - April 22, 2019

Service: Friday, April 26, 2019

Frank Ciervo thumbnail

Frank Ciervo

November 16, 1925 - April 22, 2019

Service: Thursday, April 25, 2019

Joan Mary Sullivan thumbnail

Joan Mary Sullivan

August 31, 1932 - April 21, 2019

Celia D. Sutphin thumbnail

Celia D. Sutphin

April 29, 1920 - April 21, 2019

Service: Wednesday, April 24, 2019

Jeanne M. Fasini thumbnail

Jeanne M. Fasini

June 13, 1944 - April 20, 2019

Service: Tuesday, April 23, 2019

Anne J. Ferraro thumbnail

Anne J. Ferraro

July 3, 1950 - April 19, 2019

Service: Wednesday, April 24, 2019

Rose Sagona thumbnail

Rose Sagona

September 15, 1928 - April 19, 2019

Service: Thursday, April 25, 2019

Ralph J. Spagnolo, Sr. thumbnail

Ralph J. Spagnolo, Sr.

Died: April 18, 2019

Service: Wednesday, April 24, 2019

George Newman thumbnail

George Newman

Died: April 16, 2019

Service: Friday, April 19, 2019

John (Jack) J. Shaw thumbnail

John (Jack) J. Shaw

June 29, 1932 - April 16, 2019

Service: Tuesday, April 23, 2019