Obituaries

Gertrude “Diana” Bruu thumbnail

Gertrude “Diana” Bruu

Died: December 14, 2018

Service: Monday, December 17, 2018

Bruno Joseph Rando thumbnail

Bruno Joseph Rando

March 27, 1929 - December 13, 2018

Service: Tuesday, December 18, 2018

Anna R. Pianese thumbnail

Anna R. Pianese

November 6, 1937 - December 13, 2018

Service: Monday, December 17, 2018

Gerald Cavaliere thumbnail

Gerald Cavaliere

December 17, 1915 - December 12, 2018

Service: Saturday, December 15, 2018

Marie Lustenring thumbnail

Marie Lustenring

December 12, 1926 - December 11, 2018

Service: Saturday, December 15, 2018

Diana Vitiello thumbnail

Diana Vitiello

June 29, 1929 - December 10, 2018

Service: Friday, December 14, 2018

Margaret A. Fabrizio thumbnail

Margaret A. Fabrizio

February 17, 1930 - December 10, 2018

Service: Thursday, December 13, 2018

Marie M. Rowe thumbnail

Marie M. Rowe

December 16, 1941 - December 9, 2018

Service: Thursday, December 13, 2018

John R. McMullan thumbnail

John R. McMullan

September 4, 1939 - December 6, 2018

Service: Monday, December 10, 2018

Alice F. Hoffman thumbnail

Alice F. Hoffman

February 10, 1927 - December 6, 2018

Service: Monday, December 10, 2018