Obituaries

Joseph P. Laricchia thumbnail

Joseph P. Laricchia

December 28, 1958 - September 18, 2017

Service: Friday, September 22, 2017

Michael L. Grande thumbnail

Michael L. Grande

July 8, 1939 - September 16, 2017

Service: Friday, September 22, 2017

Margaret Wink thumbnail

Margaret Wink

November 12, 1933 - September 15, 2017

Service: Monday, September 18, 2017

Stephen P. Piorkowski thumbnail

Stephen P. Piorkowski

March 30, 1934 - September 15, 2017

Service: Monday, September 18, 2017

Daniel DeVita thumbnail

Daniel DeVita

August 18, 1938 - September 14, 2017

Service: Tuesday, September 19, 2017

Patricia D. Vlismas thumbnail

Patricia D. Vlismas

January 1, 1942 - September 14, 2017

Service: Thursday, September 21, 2017

Laraine Pizzichemi thumbnail

Laraine Pizzichemi

May 31, 1944 - September 13, 2017

Service: Monday, September 18, 2017

Ruben Almodovar thumbnail

Ruben Almodovar

Died: September 7, 2017

Service: Thursday, September 14, 2017

Kevin G. Ade thumbnail

Kevin G. Ade

June 1, 1962 - September 11, 2017

Service: Saturday, September 16, 2017

Frank M. Danielo Jr. thumbnail

Frank M. Danielo Jr.

February 16, 1950 - September 10, 2017

Service: Friday, September 15, 2017